gạo xuất khẩu

25/03/2024

Thống kê Việt Nam xuất khẩu gạo qua các năm

Trong năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục gần 8,3 triệu tấn và 4,78 tỷ USD. Đây là một thành công đáng kể trong lĩnh vực xuất […]