khử muối bằng tro trấu

10/05/2024

Hệ thống khử muối lọc nước mặn bằng tro trấu

Tro trấu (RHA) có thể là vật liệu khả thi cho hệ thống khử muối chi phí thấp, đặc biệt cho quá trình lọc sơ bộ […]