07/05/2024

1 tấn lúa thu được bao nhiêu kg tro trấu

Khi lúa gạo được chế biến, khoảng 20% ​​trọng lượng của lúa được chuyển thành trấu. Khi đốt lớp vỏ trấu này sẽ chuyển thành tro […]