26/03/2024

Những loại củi trấu phổ biến hiện nay

Hiện nay, trên thị trường đang có hai loại củi trấu phổ biến: Củi trấu nén viên Trấu được xay nhỏ và ép thành viên hình […]