27/03/2024

Trấu viên 6-8 mm Rice husk pellets A1,A2 Vietnam Natural 100%

Rice husk pellets  (Vietnamese: Trấu viên, viên nén trấu )offer an innovative and sustainable alternative for various applications, including home fireplaces. Let’s explore how rice husk […]
26/03/2024

Những loại củi trấu phổ biến hiện nay

Hiện nay, trên thị trường đang có hai loại củi trấu phổ biến: Củi trấu nén viên Trấu được xay nhỏ và ép thành viên hình […]