29/03/2024

Tro trấu trong bê tông -Tính chất, ưu điểm và công dụng trong xây dựng

Tro trấu Rice Husk Ash (RHA) ngày càng được ưa chuộng như một loại vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường trong ngành […]
21/03/2024

Ảnh hưởng của tro trấu đến tính chất của bê tông

01. Thời gian đông kết của bê tông ‘Namrata Verma et al.’ (Đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Kỹ thuật & Công nghệ […]