23/02/2015
trấu thóc

Sản xuất bê tông vữa tính năng cao … từ tro trấu

Viện Khoa học – Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đã nghiên cứu thành công việc sử dụng tro trấu – nguồn nguyên liệu sẵn […]