09/04/2024

Lợi ích của cám gạo trong đời sống và sản xuất

Cám gạo, lớp ngoài của hạt gạo, là sản phẩm phụ có giá trị của quá trình chế biến gạo đã thu hút được sự chú […]