20/03/2024

Người nông dân không chỉ bán lúa mà còn bán tín chỉ carbon

Người nông dân trồng lúa không chỉ sản xuất gạo, mà còn có cơ hội bán tín chỉ carbon nhờ việc trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính. Đây […]