10/05/2024

Hệ thống khử muối lọc nước mặn bằng tro trấu

Tro trấu (RHA) có thể là vật liệu khả thi cho hệ thống khử muối chi phí thấp, đặc biệt cho quá trình lọc sơ bộ […]
01/04/2024

Biến tro trấu thành vàng đen

Lượng rác chúng ta tạo ra đang tăng nhanh hơn cả dân số và nền kinh tế của chúng ta. Tái chế là phương pháp chính […]
29/03/2024

Tro trấu trong bê tông -Tính chất, ưu điểm và công dụng trong xây dựng

Tro trấu Rice Husk Ash (RHA) ngày càng được ưa chuộng như một loại vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường trong ngành […]
21/03/2024

Ảnh hưởng của tro trấu đến tính chất của bê tông

01. Thời gian đông kết của bê tông ‘Namrata Verma et al.’ (Đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Kỹ thuật & Công nghệ […]