sản xuất điện

02/04/2024

Hàng chục ngàn tấn than dùng sản xuất điện 2024

Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp […]