09/04/2024

Các Loại Than Đá Phổ Biến ở Việt Nam hiện nay

Các loại than đá Than đá là một nguồn năng lượng quan trọng trong cơ cấu sử dụng năng lượng của Việt Nam. Hiện tại, nước ta […]
02/04/2024

Hàng chục ngàn tấn than dùng sản xuất điện 2024

Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp […]
11/04/2018

Tác hại khi sử dụng than đá

Than đá và tác hại của than đá Khai thác than Than đá là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành ở các hệ […]