20/03/2024

Người nông dân không chỉ bán lúa mà còn bán tín chỉ carbon

Người nông dân trồng lúa không chỉ sản xuất gạo, mà còn có cơ hội bán tín chỉ carbon nhờ việc trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính. Đây […]
20/03/2024

Tín chỉ carbon là gì?

Tín chỉ carbon là một khái niệm liên quan đến việc đo lường và quản lý lượng khí carbon dioxide (CO₂) được thải ra vào môi trường. Đây là […]