17/05/2024

Lịch sử trồng lúa của Việt Nam

Lịch sử trồng lúa ở Việt Nam có bề dày hàng nghìn năm và gắn liền với sự phát triển của nền văn minh Việt Nam. […]
16/05/2024

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới trữ lượng Vonfram Tungsten Wolfram kim loại hiếm

Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Geological Survey, viết tắt USGS) là một cơ quan khoa học của chính phủ […]
09/04/2024

Các Loại Than Đá Phổ Biến ở Việt Nam hiện nay

Các loại than đá Than đá là một nguồn năng lượng quan trọng trong cơ cấu sử dụng năng lượng của Việt Nam. Hiện tại, nước ta […]
25/03/2024

Thống kê Việt Nam xuất khẩu gạo qua các năm

Trong năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục gần 8,3 triệu tấn và 4,78 tỷ USD. Đây là một thành công đáng kể trong lĩnh vực xuất […]